(+4) 0771. 474.663
office@augustinbuzura.org

Testimoniale

Paraschiva Bădescu

Evenimentul emoționant, la care am avut onoarea să fiu invitată, organizat de Fundația Culturală Augustin Buzura, consacrat omagierii memoriei acestui mare om de cultură, s-a înscris în seria activităților menite să evidențieze personalitatea acestui gigant al culturii române, a operei sale, bătălia și riscurile asumate, reușind să construiască în jurul scrierilor sale o atracție și…
Read more

Constantin Vlad

Îmi exprim bucuria că în România a fost creată şi va funcţiona o fundaţie dedicată celui care a fost Augustin Buzura în istoria acestui neam şi în conştiinţa celor care l-au cunoscut. Augustin Buzura rămâne un autor de marcă în beletristica românească De numele lui se leagă strădanii neobosite de promovare în Lume a valorilor…
Read more

Constantin Cubleșan

Pentru Augustin Buzura, societatea se înfățișează cu evidență ca un organism bolnav, localizat într-un vast spital, mai degrabă un ospiciu, în care pacienții, ca și medicii practicanți, trăiau sub amenințarea maladiei incurabile a depersonalizării lor umane.

Alex Ștefănescu

Fiecare nouă carte pe care o termină îi aduce războaie istovitoare cu cenzura, premii literare, cronici elogioase în România literară și la Europa liberă, atacuri în Scânteia și Săptămâna și represalii și uneori gesturi de falsă curtoazie din partea oficialităților, dovezi de admirație din partea publicului. După moartea lui Marin Preda, Augustin Buzura rămâne scriitorul-conștiință…
Read more

Ioan Aurel Pop

Augustin Buzura a fost o efigie a romanului românesc din ultima jumătate de secol. A mai fost și făuritor de reviste literare, a fost creator și conducător de instituții culturale, a fost academician, a fost o personalitate a Cetății, dar, dincolo de toate acestea, a fost Om.

Mircea Zaciu

Buzura vine dintr-un ţinut inedit pentru istoria scrisului românesc: din satele băimărene nu mai descinsese nimeni înainte în literatură, iar din neamul lui, de plugari şi muncitori, el schimbă cel dintâi «plugu-n condei şi brazda-n călimară»