(+4) 0771. 474.663
office@augustinbuzura.org

Alex Ștefănescu

Fiecare nouă carte pe care o termină îi aduce războaie istovitoare cu cenzura, premii literare, cronici elogioase în România literară și la Europa liberă, atacuri în Scânteia și Săptămâna și represalii și uneori gesturi de falsă curtoazie din partea oficialităților, dovezi de admirație din partea publicului. După moartea lui Marin Preda, Augustin Buzura rămâne scriitorul-conștiință al epocii.