(+4) 0771. 474.663
office@augustinbuzura.org

Ioan Aurel Pop

Augustin Buzura a fost o efigie a romanului românesc din ultima jumătate de secol. A mai fost și făuritor de reviste literare, a fost creator și conducător de instituții culturale, a fost academician, a fost o personalitate a Cetății, dar, dincolo de toate acestea, a fost Om.