(+4) 0771. 474.663
office@augustinbuzura.org

Despre noi

Fundația Culturală Augustin Buzura

Fundaţia Culturală Augustin Buzura a fost înfiinţată în 2017, la puţin timp după dispariţia academicianului Augustin Buzura. Iniţiatorii sunt membrii familiei, animaţi de dorinţa de a păstra vie memoria academicianului Augustin Buzura și pentru a continua idealul de conștiință și responsabilitate pentru care scriitorul s-a luptat o viață. Urmând valorile și principiile profesate de academicianul Augustin Buzura, fundația se va preocupa, de sensibilizarea societății românești asupra importanței păstrării și dezvoltării patrimoniului cultural național, va promova excelenţa şi va sprijini valorile.
Fundaţia Culturală Augustin Buzura se va ocupa prin toate mijloacele de care dispune de promovarea în țară și în străinătate a operei literare și publicistice a scriitorului Augustin Buzura, precum și a filmelor realizate după scenariile sale. Se va îngriji, de asemenea, de perpetuarea numelui său și a actelor sale fondatoare și generatoare de cultură civică și instituțională.

Având ca scop sprijiirea și promovarea culturii, artei și civilizației românești, FCAB își propune să fie un factor activ în societatea civilă, prin sprijinirea procesului de integrare și de afirmare culturală europeană și mondială, prin oferirea de soluţii practice în domeniul culturii, artei și educației.

Fundaţia Culturală Augustin Buzura militează pentru încurajarea şi stimularea creaţiei originale în toate domeniile culturii, de la  cercetarea ştiinţifică, până la creaţia artistică, precum și pentru sprijinirea și promovarea tinerelor talente și protejarea și perpetuarea celor consacrate.

Promovarea și sprijinirea activităților de studiu și cercetare privind istoria și civilizația românilor, menținerea prin mijloace specifice a legăturilor cu alte fundații culturale din țară și străintate, reprezintă obiective relevante ale Fundaţia Culturală Augustin Buzura.

Fundația va organiza şi va participa, singură sau în parteneriat, la expoziții, spectacole, festivaluri, concerte și alte manifestări cultural-artistice, în țară sau în străinătate.

Preşedinte al Fundaţiei Culturale Augustin Buzura este Anamaria Maior-Buzura, fiica scriitorului.