(+4) 0771. 474.663
office@augustinbuzura.org

Categorie: Despre Augustin Buzura

Fundația Culturală Augustin Buzura

De ce zboară vulturul?

La trei ani distanţă de primul volum, în 1966, Augustin Buzura publică la Editura Tineretului din Bucureşti cel de-al doilea volum de nuvele şi povestiri, De ce zboară vulturul? În acest volum sunt reluate frământările şi obsesiile din Capul Bunei Speranţe şi regăsim în Augustin Buzura acelaşi fin observator al vieţii cotidiene. Cele două volume de proză scurtă sunt…
Read more

Capul Bunei Speranțe

Apărut la Editura pentru Literatură, în 1963, Capul Bunei Speranţe, cu o prefaţă de Mircea Zaciu, este volumul de debut al lui Augustin Buzura. Volumul cuprinde şapte povestiri în care este recompusă atmosfera mediului tipic din satele băimărene, cu pământ sărac şi aspru, populate cu personaje pitoreşti. Autorul susţine că „subiectele din povestirile acelea au fost în…
Read more

Tentaţia risipirii

Apărut în 2003, la Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti volumul de confesiuni Tentaţia risipirii, cuprinde mărturisiri ale scriitorului şi interviuri, redactor Viola Vancea. Regăsim aici o trecere în revistă a proiectelor şi realizărilor lui Augustin Buzura, pe o perioadă ce acoperă patru decenii, tulburi şi obsedante.

Raport asupra singurătății

În februarie 2009, apare romanul Raport asupra singurătăţii, primul caiet, la Editura Polirom, caracterizat drept un „roman al conştiinţei tragice a umanităţii”. (C. Cublesan). Romanul va reeditat în 2016, în Colecţia Opere Complete în, cu o prefaţă de Valentin Protopopescu – „O carte despre autenticitate şi adevăr” şi o postfaţă de Angela Martin – „Opera –…
Read more

Recviem pentru nebuni și bestii

În 1999, la mai bine de zece ani de la apariţia cărţii Drumul cenuşii, apare romanul Recviem pentru nebuni şi bestii, la Editura Univers, Bucureşti, redactor Oana Fotache. „Masivul roman Recviem pentru nebuni şi bestii reprezintă, printre altele, răspunsul său, sincer şi tranşant, la întrebarea obsesivă Ce credeţi despre societatea românească de azi?” (Alex Ştefănescu) Eroul romanului – Matei Popa –…
Read more

Drumul cenușii

Al doilea roman din ciclul „Zidul morţii”, Drumul cenuşii, apare în  decembrie 1988 la Editura Cartea Românească, Bucureşti, lector Gabriela Adameşteanu. Romanul este „palpitant ca un roman poliţist, cu enigme şi urmăriri, cu variante contradictorii despre unul şi acelaşi fapt, ba chiar cu o dezvăluire surprinzătoare către final.” (Marian Papahagi) Ediţia revizuită a romanului apare…
Read more

Refugii

Apărut la Editura Cartea Românească, Bucureşti, în 1984, romanul Refugii este primul din ciclul Zidul morţii. Unul din refugiile căutate cu obstinaţie de personajele lui Augustin Buzura din faţa unei societăţi dure, opresive şi insuportabile e, în mod firesc, dragostea. Acest roman, constituit dintr-un şir de monologuri interioare, alternând cu un alt şir de monologuri…
Read more

Vocile nopții

Romanul Vocile nopţii, apare în iunie 1980, la Editura Cartea Românească, Bucureşti, redactor Georgeta Naidin. Autorul primeşte Premiul Uniunii Scriitorilor pentru acest roman despre care se spune că. „ancorează mediul industrial şi înfăţişează realist, cu şarje satirice, virulente pe alocuri, problema industrializării excesive şi a denaturării vieţii tinerilor muncitori” (Ion Simuţ). Romanul este tradus în maghiară…
Read more

Orgolii

În februarie 1977, apare Orgolii, cel de-al treilea roman al lui Augustin Buzura, la Editura Dacia din Cluj-Napoca, redactor de carte fiind Viorica Mării. În rolul eroului principal, dr. Ion Cristian, este identificat de către cunoscuţi, profesorul clujean Octavian Fodor, cu care Augustin Buzura a avut o prietenie emoţionantă în facultate, deşi nu l-a avut…
Read more

Fețele tăcerii

Cel de-al doilea roman al lui Augustin Buzura, Fețele tăcerii, apare în iunie 1974, la Editura Cartea Românească, Bucureşti, redactor Georgeta Naidin. Cartea este rodul unei laborioase documentări, a unor călătorii în Munții Apuseni pentru a sta de vorbă cu rudele și cunoscuții celor care fugiseră în munți de teama colectivizării. Urmare a acestor demersuri, Augustin Buzura…
Read more