(+4) 0771. 474.663
office@augustinbuzura.org

Jean-Jacques Askenasy: Premiul Fundației Augustin Buzura

Fundația Culturală Augustin Buzura

Onorată audiență, viața a pus față în față două suflete omenești, două spirite de cărturari. Unul este Augustin Buzura, un autentic spirit critic, liber, devotat autenticității, care, ajuns în cabana sa din munți, trăiește sentimentul straniu al singurătății pe care o căuta. Odată găsită însă, este copleșit de ea. Se așază la masa de scris și scriitorul, cu un act de curaj, prinde cu amândouă mâinile toracele și îl deschide pentru a ne lăsa pe noi cititorii să privim adâncul simțirilor și trăirile sale, cele mai intime: neliniștea, durerea, suspinul, setea, frigul, umezeala, foamea, setea și sfârșitul. Când se ridică de pe scaun, pe masa de scris din cabană se află „Raport asupra singurătății”, ieșit din penița sa. Acest raport odată publicat aparține biosferei culturale a planetei și astfel ajunge în mâinile lui Mike Phillips. Un alt cărturar, care nu s-a născut în satul Berința, ci în Georgetown, dar este înzestrat cu același dar al scrisului și aceeași sete de adevăr. Luptător pentru dreptate și egalitate, adânc angajat în tragedia Windrush, citește „Raportul…”. Citindu-l, se decide să-l traducă în engleză, limba sa maternă.
Mike Phillips este licențiat în filosofie, franceză și engleză la Universitatea din Londra, în 1967, continuă studiile la College University of London și obține diploma în 1971 și titlul de Master în 1973 la Essex University. Scriitor și romancier, devine celebru prin ficțiunile sale detectiv-criminale. În paralel este conferențiar universitar, traducător, povestitor și crainic de radio și televiziune, om de o vastă cultură. Este patronul Arhivelor Culturale Negre și al Muzeului Migrației. Scrie șase romane și sute de articole. Este posesorul a numeroase premii și distincții internaționale.
Mike Phillips are o deosebită afecțiune pentru poporul român, pentru cultura sa, folclorul său, fetele sale frumoase și este îndurerat de exodul lui în Europa. În anul 2011 devine curatorul Festivalului Filmului Românesc din Londra și director și fondator al Companiei de Consultanță Culturală „Profusion”. Scrie împreună cu Stejărel Olaru cartea „Rîmaru, măcelarul Bucureștiului”, în anul 2012.
Trăinicia legăturii sale cu poporul român are două liane, o liană rațională prin Augustin Buzura și o liană emoțională prin distinsa sa colaboratoare Ramona Mitrică.
Prezența fiicei, Anamaria Maior-Buzura, cea a norei, Daniela Zeca, și a fiului, Mihai Buzura, împreună cu cea a lui Mike Phillips redau imaginii lui Augustin Buzura viul, care ne lipsește. Și cu el prezent între noi, ne lăsăm din nou contagiați de patosul responsabilității sale profesionale, civice și morale, de spiritul său călăuzitor și de valoarea creației sale literare, fericiți și mândri de a-i fi fost prieteni.
Fundația care-i poartă numele transformă ziua de azi într-o zi de sărbătoare, menită să dovedească victoria prieteniei și iubirii contra urii și rasismului, chiar dincolo de moarte. Alesul pentru titlul de excelență a devenit prietenul Augustinului fără să-l fi întâlnit vreodată. Aflu acum o oră de la domnul Mike Phillips că au vorbit în total de patru ori la telefon, după care Augustinul a plecat în nemurire. Explică domnul Mike Phillips: „Istoria vieții mele m-a făcut atât de receptiv și sensibil la anumite paragrafe din «Raportul asupra singurătății», încât am simțit nevoia să-i vorbesc și să-l cunosc. N-am apucat să-l cunosc, dar cel puțin îi păstrez ca amintire vocea de la telefon”.