(+4) 0771. 474.663
office@augustinbuzura.org

Atelierul creativ „AUGUSTIN BUZURA”

Fundația Culturală Augustin Buzura

Unul din obiectivele de bază ale Fundaţiei Culturale Augustin Buzura (FCAB) îl constituie dezvoltarea unor parteneriate funcţionale şi durabile în domeniul cultural cu instituţii culturale şi educative din ţară şi străinătate, prin derularea de proiecte comune.

În acest sens, în data de 9 mai 2018, Fundaţia în colaborare cu Universitatea Politehnica Bucureşti a organizat Atelierul creativ „AUGUSTIN BUZURA” care a reunit atât studenţi din cadrul mai multor facultăţi, cât şi cadre didactice.

În prim plan, evenimentul a prilejuit cunoaşterea reperelor principale din activitatea Fundaţiei, scopul, obiectivele şi activităţile acesteia, precum şi a aspectelor marcante din viaţa şi cariera domnului Augustin Buzura, opera şi personalitatea autorului, precum şi intervenţii ale acestuia în spaţiul public.

Totodată, analiza în comun a unor citate selectate din cadrul operei autorului pe baza unor tematici reprezentative: Curaj vs. Laşitate, Surse de manifestare ale fricii, Valoarea raţiunii vs. valoarea simţurilor, Valorile realităţii obiective vs. realitatea subiectivă, trăită, Resemnare/Lipsa de iniţiativă vs. Curaj/Speranţă, forţă interioară, a permis valorificarea experienţei personale şi sociale ale studenţilor precum şi formularea unor mesaje cu caracter mobilizator pentru tinerii din generaţia care ar putea schimba lumea.

Urmare a feed-back-urilor pozitive primite din partea participanţilor la acest Atelier, Fundaţia a continuat acest gen de activităţi prin organizarea Atelierului creativ „AUGUSTIN BUZURA” la nivelul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” în data de 8 iunie 2018.

Evenimentul, având la bază acelaşi format de desfăşurare, a evidenţiat atât interesul sporit din partea elevilor de implicare în activităţi de ordin cultural, dar şi dorinţa de extindere a acestui tip de activităţi la nivelului Colegiului prin participarea şi altor factori implicaţi în activităţile din domeniul cultural de la nivelul întregii societăţii romaneşti.